CO MÓWI CIAŁO

ZDROWIE I URODA, ZDROWIE W GŁOWIE

Wpis zawiera opis ćwiczeń wspomagających zrozumienie siebie i przyczyn dolegliwości tkwiących w głowie. Nie stanowi porady medycznej. Niezmiennie powtarzamy – jeśli cokolwiek ci dolega, jazda do lekarza, farmaceuty, psychologa.

Potrzebny sprzęt: coś do pisania lub rysowania, papier, różne sprzęty do odgrywania psychodramy

Cel ćwiczenia: poznanie głębszych przyczyn chorób i dolegliwości, rozpoznawanie znaków zachęcających nas do zmian

Bezruch i brak zmian to możliwe przyczyny choroby. Choroba nie jest stanem pożądanym, lecz zrozumienie jej przyczyn może nam pomóc w uwolnieniu się od niej. Zanim się ona pojawi, jednakże, poprzedzają ją zwykle drobne symptomy, dobrze jest więc nie lekceważyć różnych dolegliwości, bo ich eskalacja doprowadza do choroby. Warto rozważać przeróżne znaki pojawiające się w życiu na poziomie rzeczywistym snów, duszy …

Najwcześniejszy sen.

To ćwiczenie może pomóc w zrozumieniu źródeł problemów.
Należy skupić się na swoim problemie – chorobie lub trudnej sytuacji życiowej. Następnie przypomnieć sobie możliwie najwcześniejszy sen. W tym śnie wyodrębnić 2 postacie / 2 elementy i zbadać czy w sposób symboliczny mogą mieć związek z obecna sytuacją / problemem zdrowotnym.

Następnie zaleca się, aby odegrać sceny ze snów. Osobiście, lub poprosić, aby ktoś odegrał rolę autora snu, co zwiększa obiektywizm i polepsza wgląd w problem.
Okazuje się, że przy pomocy takiej psychodramy można uwolnić wiele związanych emocji i zmienić schemat myślowy dotyczący konkretnej sytuacji.