CZAR DAWNYCH CZASÓW

SPOTKANIE INTEGRACYJNE, POZNANIE SIEBIE, DRZEWO RODZINNE

Potrzebny sprzęt: pamiątki z dzieciństwa i wczesnej młodości, zdjęcia, filmy, ciekawe opowieści z nimi związane.

Cel spotkania: podzielić się ciekawymi wspomnieniami, wzbogacić własne doświadczenie doświadczeniem innych

Warto się czasem spotkać, żeby powspominać własne dzieciństwo i okres wczesnej młodości, czasy i miejsca, w których one upłynęły. Z punktu widzenia i siedzenia dorosłej osoby spojrzeć na tamte czasy, doświadczenia, fascynacje. Odkryć to co nas łączy w przeżywaniu młodych lat. Fantastycznie spędzić wieczór przy bezcennych pamiątkach – pamiętniki, filmy, zabawki …