SZTUKA JESIENIĄ TWORZONA 2

INSPIRACJE ARTYSTYCZNE, KONTAKT Z NATURĄ, SPOTKANIA REFLEKSYJNE

Potrzebny sprzęt: jesienne liście, najlepiej szary papier lub inny duży arkusz, klej

Cel ćwiczenia: artystyczne wyżywanie się w grupie, zachwyt nad pięknem natury