WYPAD NA ŁONO NATURY

ZLOT PLENEROWY WYJAZDOWY
KONTAKT Z NATURĄ, ZAJĘCIA W PLENERZE, WSPÓLNE WYPADY

Potrzebny sprzęt: umiejętność odróżniania grzybów jadalnych od grzybów jadalnych tylko raz