50-ZLOCIE SKPC

INSPIRACJE ARTYSTYCZNE, DOBRA ZABAWA, WARSZTATY INTEGRACYJNE

50 Zlot został uczczony, m.in., tańcami etnicznymi i warsztatami artystycznymi.